Coaching zonder paarden

Ook zonder paarden lopen we graag een eindje mee ...

Behoefte aan een goed gesprek, een luisterend oor of een doordacht (stappen)plan?

Maar u 'heeft niets met' paarden?

Dan ontmoet ik u graag binnen aan tafel (met een kop koffie of thee), of ik loop letterlijk een stukje met u mee. Onze locatie is gelegen in het buitengebied, dus we stappen zo het zandpad op.

De vrije natuur blijkt ruimte te bieden aan emoties, gedachten en ideeën ... Al is het maar om vanaf een bankje te genieten van de stilte ...